Thời sự - Chính trị

Khảo sát xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại Nghệ An

12:12, 10/08/2022
Sáng 10/8, Đoàn khảo sát số 4 của Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Nghị quyết Trung ương 8) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn khảo sát.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Nghị quyết Trung ương 8 có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Trên cơ sở ban hành, triển khai thực hiện, Nghị quyết Trung ương 8 tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đoàn khảo sát đã nắm bắt tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 8; nghiên cứu mô hình mới, cách làm hay; những kinh nghiệm, sáng tạo; ghi nhận các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của tỉnh; qua đó góp phần làm cơ sở xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá, thực tế thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An đã có nhiều bước phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cũng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chăm lo của tỉnh đối với việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; trong việc phối hợp chặt chẽ các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, các tiềm lực khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, tỉnh tiếp tục khơi dậy, phát huy hiệu quả truyền thống cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Cho biết những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị thời gian tới tỉnh chỉ đạo và triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo đúng kế hoạch của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Từ xưa đến nay, Nghệ An luôn là địa bàn có tính chiến lược của quốc gia, là hậu phương rất lớn cung cấp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Với truyền thống đó, tỉnh luôn nhận thức rất đầy đủ về tính chất đặc biệt quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, Nghệ An đã có nhiều giải pháp cụ thể tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Tỉnh sẽ chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ở cấp huyện, tỉnh đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch của Trung ương; đồng thời bày tỏ cảm ơn và mong muốn các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng tiếp tục dành cho Nghệ An sự quan tâm đặc biệt trong quá trình phát triển của tỉnh như thời gian qua.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện