Thời sự - Chính trị

Tổng kết Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

11:21, 25/08/2022
Sáng 25/8, Ban chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài.

Chủ trì tại điểm cầu chính có các đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH; Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH phát biểu tại hội nghị.

Đến năm 2022, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc ngày càng mở rộng và phát triển. Từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng lên tới 25 thị trường; đưa được hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng từ 7 – 10% lực lượng lao động tăng thêm hằng năm.

đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài đạt bình quân thu nhập 200 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều lần so với làm việc trong nước cùng ngành nghề. Bình quân người lao động và chuyên gia mỗi năm gửi về nước khoảng 10 tỷ đô la, tăng 5 lần so với giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị. Nguồn lực này không chỉ giúp xóa đói giả nghèo mà còn có tích lũy, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; đóng góp vào nguồn ngoại tệ của đất nước; góp phần xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là vào Chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về một số nội dung chủ yếu như: Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân khách quan, chủ quan, phản ánh chính xác thực tiễn; làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; phân tích về bối cảnh mới đặt ra, cả bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước, dự báo xu thế phát triển, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động...Bên cạnh đó, cho ý kiến một số vấn đề cụ thể như: Đào tạo lao động; hài hòa các mối quan hệ lao động; quyền lợi các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề hội nhập quốc tế, các cam kết với quốc tế; đánh giá trình độ lao động của nước ta, năng suất lao động, chất lượng lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tình hình các thị trường trên thế giới; bảo hộ lao động làm việc ở nước ngoài…
 
 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện