Thời sự - Chính trị

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Chu Huy Mân

11:29, 01/02/2023
Sáng 1/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Vinh và các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Chu Huy Mân. 
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Chu Huy Mân; Thành ủy Vinh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sẽ tham mưu với tỉnh ban hành văn bản giao cho UBND thành phố chủ trì việc tôn tạo khu lưu niệm đại tướng Chu Huy Mân. Tuy nhiên trong quá trình lập dự án, trước mắt TP giao trách nhiệm cho các phòng ban và UBND xã Hưng Hòa vận động các doanh nghiệp tham gia sửa chữa 1 số hạng mục công trình, đảm bảo tốt nhất cho lễ kỷ niệm được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Cùng với đó, Sở VHTT và thành phố Vinh sẽ nghiên cứu để phục dựng ngôi nhà của đại Tướng Chu Huy Mân trong thời gian tới.

Ngân Hà - Xuân Lợi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện