Thời sự - Chính trị

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc về công tác CCHC và công tác vận động xây dựng sửa chữa nhà ở cho người nghèo tại Tân Kỳ

17:25, 10/08/2023
Sáng 10/8, đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Thường trực Huyện uỷ Tân Kỳ, về công tác cải cách hành chính và công tác vận động xây dựng sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ báo cáo tại cuộc làm việc.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ báo cáo tại cuộc làm việc.

7 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tân Kỳ được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành nên tạo được sự chuyển biến tích cực. Hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố, kiện toàn. Việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả qua bộ phận tiếp nhận tiếp tục được duy trì và đi vào quy củ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ. Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước đạt được những kết quả tích cực; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng dữ liệu chuyên dụng; từng bước triển khai các điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, 3, 4; giảm dần số lần người dân đến cơ quan Nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Sau khi có kết quả rà soát lập dữ liệu của các xã, thị trấn và kết quả thẩm định của các đoàn do Ban chỉ đạo 734 huyện thành lập đã hoàn tất danh sách và nhập dữ liệu chính thức các gia đình thuộc đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ trong giai đoạn 2023- 2025.

Toàn huyện có 356 hộ có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở; trong đó xây mới là: 258 hộ, sửa chữa 98 hộ. Tiền đã nạp về tài khoản quỹ vì người nghèo tính đến 5/8/2023 gần 815 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã khởi công xây dựng 42 nhà, trong đó xây mới 36 nhà; Sửa chữa 6 nhà; hộ nghèo: 35 hộ;

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam phát biêu chỉ đạo tại cuộc làm việc.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam phát biêu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tân Kỳ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản của các cơ quan hành chính Nhà nước, rà soát việc ban hành văn bản QPPL đã được ban hành; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi hệ thống thư điện tử; Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực hiện phân công, phân cấp các lĩnh vực quản lý Nhà nước;

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý; Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP;Thực hiện kế hoạch giao cho các đơn vị về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/CP.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phục vụ triển khai nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn huyện….

Dự kiến toàn huyện sẽ vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn để hỗ trợ  của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để xây dựng mới và sửa chữa thêm 33 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Trong đó, xây mới là 26 nhà; sữa chữa 7 nhà với kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 1,4 tỷ đồng.

Cẩm Tú - Thanh Nhàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện