Thời sự - Chính trị

Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

12:10, 29/03/2024
Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ  tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị đã tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành như Luật Thanh tra 2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra. Trong đó tập trung vào những điểm mới của hoạt động thanh tra như xây dựng, ban hành kế hoạch, giám sát hoạt động, thẩm định dự thảo kết luận và xử lý sau thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị.

Theo nhận định của các chuyên gia, Luật Thanh tra 2022 đã thể chế hóa được quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Luật được ban hành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm phối hợp có hiệu quả giữa các công cụ giám sát, thanh tra, kiểm tra của bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị.
                                                                 

Nguyễn Nam - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện