Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo 5 năm triển khai Hiến pháp năm 2013

07:55, 11/09/2019
5 năm qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 69 luật, pháp lệnh, trong đó có các đạo luật mang tính nền tảng, rường cột.

Tiếp tục chương trình phiên họp 37, sáng nay (11/9) Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014 - 2019) cho thấy, công tác chỉ đạo điều hành cũng như các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp đã được thực hiện sâu rộng trên toàn quốc. Bên cạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp cũng đã được chú trọng. Đến nay, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 69 luật, pháp lệnh, trong đó có các đạo luật mang tính nền tảng, rường cột của hệ thống pháp luật; còn 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục này chưa được ban hành.

Việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm