Y tế

Tối 22/12, Nghệ An có 94 ca mắc mới, trong đó có 37 ca cộng đồng

18:57, 22/12/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h ngày 22/12), Nghệ An ghi nhận 94 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Quỳ Hợp: 20, Hoàng Mai: 16, Yên Thành: 8, Nghi Lộc: 8, Con Cuông: 8, Đô Lương: 7, Hưng Nguyên: 6, Quế Phong: 5, Vinh: 5, Thanh Chương: 5, Quỳnh Lưu: 4, Anh Sơn: 1, Tân Kỳ: 1). Trong đó có 37 ca cộng đồng (Quỳ Hợp: 12, Nghi Lộc: 7, Hoàng Mai: 6, Hưng Nguyên: 4, Quế Phong: 3, Quỳnh Lưu: 2, Anh Sơn: 1, Vinh: 1, Yên Thành: 1), 57 ca đã được cách ly từ trước (51 ca là F1, 3 ca từ các tỉnh miền nam, 1 ca từ tỉnh khác về, 1 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là lái xe đường dài). Ghi nhận 37 ca có triệu chứng, 57 ca không có triệu chứng.

 Thông tin cụ thể 37 ca cộng đồng như sau: 

1.    BN NTV, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: khối 4 Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 15/12 BN có dấu hiệu cảm nên tự mua thuốc về uống nhưng không khỏi. Ngày 21/12 BN đến BVĐK MA test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
2.    BN LVL, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 7, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Ngày 21/12 BN có dấu hiệu mệt mỏi nên đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
3.    BN VTM, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
4.    BN VTV, nữ, sinh 1989 . Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
5.    BN STH, nữ, sinh 1966 . Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6.    BN LTT, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7.    BN LTM,nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
8.    BN VTV nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
9.    BN LTX nữ, sinh 1964 . Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
10.    BN LTH nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

Ảnh minh họa.

11.    BN VTN nữ, sinh 1960. . Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
12.     BN TVL , nam 1991. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
13.    BN LTC, nữ  1945. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
14.    BN LTP, nữ 1953. Địa chỉ: Xóm Rồng - xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 tại xóm Kèn xã Châu Lộc đã được công bố trước đó. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
15.    BN LTC, nữ, sinh năm 1986. Địa chỉ: Khối Thái Phong , TT Kim Sơn, Quế Phong. Ngày 20/12 BN có triệu chứng ho, sốt, tịt mũi, người mệt mỏi, đến TTYT làm test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN cách ly tại TTYT. 
16.    BN LVN, nam, sinh năm 1985. Địa chỉ: Khối Thái Phong , TT Kim Sơn, Quế Phong. Ngày 20/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, tịt mũi đến TTYT làm test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN cách ly tại nhà. 
17.    BN LBG, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nậm Tột, Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 21/12/2021 BN có triệu chứng đau đầu, tức ngực, đến TYTT huyện làm test nhanh, kết quả nghi ngờ dương tính.Sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN đã được cách ly. 
18.    BN NNL, nữ, sinh năm 2009. Nghề nghiệp: học sinh. Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. Ngày 21/12 BN có triệu chứng đau đầu, khản giọng nên đến BVQK làm test nhanh  cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
19.    BN TTL, nữ, sinh năm 1975. Nghề nghiệp: nông nghiệp. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN trở về từ khoa nội 4 BVUB. Ngày 17/12 BN có biểu hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh dương tính sau đó được lấy mẫu PCR gửi BVQK và cho kết quả khẳng định .
 không có triệu chứng.
20.    BN HND, nam, sinh năm 2011. Nghề nghiệp: học sinh. Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. BN là F1 của HHV đã được công bố trước đó. Ngày 20/12 BN có biểu hiện sốt nhẹ sau đó được test nhanh và lấy mẫu PCR tại BVQK cho kết quả khẳng định. 
21.    BN NXQM, nam, sinh năm 2013. Nghề Nghiệp: học sinh. Địa chỉ:Thôn 14, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai. BN là F1 của NXTA đã được công bố trước đó. Ngày 20/12  BN có biểu hiện sốt nhẹ sau đó được test nhanh và lấy mẫu PCR tại BVQK cho kết quả khẳng định.
22.    BN PTS, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Văn Thành, Yên Thành. Ngày 21/12 sau khi phát hiện có ca dương tính trong trường, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
23.    BN PAL, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Cửa Nam, Tp Vinh. BN chủ yếu sinh hoạt trong phạm vi câu lạc bộ không đi đâu. Ngày 21/12 BN đến KSHN test nhanh dương tính sau đó được lấy mẫu PCR gửi BVCĐ cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng
24.    BN LTLH, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Yên Phúc, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 20/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt, Sau đó ngày 21/12 BN đến TYT test nhanh dương tính sau đó được lấy mẫu PCR gửi BVĐKT cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: Ho, mệt mỏi. 
25.    BN NXT, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm Yên Phúc, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là chồng của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi
26.    BN NAD, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm Yên Phúc, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là con của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi. .
27.    BN NXMQ, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm Yên Phúc, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là con của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi. 

28.    BN NXV, nam, sinh 1946. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là bố chồng của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng. 
29.    BN TVLN, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là Cháu của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi. 
30.    BN TĐP, nam, sinh 2017. Nghề Nghiệp: học sinh. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là Cháu của BN LTLH được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng.
31.    BN NHT, nam, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 1, Xuân Lam, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN NQH đã được công bố ngày 19/12.  Ngày 21/12, BN nghe tin BN NQH có kết quả dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho, đau đầu.

32.    BN NVQ, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Xuân Lam, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN NQH đã được công bố ngày 19/12.  Ngày 21/12, BN được TYT rà soát, test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho, đau đầu. 
33.    BN LTN, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN NQH đã được công bố ngày 19/12.  Ngày 21/12, BN nghe tin BN NQH có kết quả dương tính nên đến test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
34.    BN NĐP, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN NQH đã được công bố ngày 19/12.  Ngày 21/12, BN nghe tin BN NQH có kết quả dương tính nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
35.    BN PTH, nữ, sinh năm 1968. Địa chỉ: Long Thọ, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. BN điều trị bệnh tại BVDK 115. Ngày 21/12 BN có biểu hiện sốt, rét run nên được BV test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. .
36.    BN LTP, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai. Ngày 19/12, BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng.  Ngày 21/12, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
37.    BN PTH, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: thôn 13, Quỳnh Trang, Hoàng Mai. BN là đồng nghiệp của BN LTP được công bố cùng lúc. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại công ty cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng; ho, đau rát họng. 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện