Báo chí và Cuộc sống

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

18:32, 10/12/2021
UBND tỉnh vừa có công văn số 9670/UBND-TB, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hội Nhà báo tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật trên địa bàn.
Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. Quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú đảm bảo hoạt động theo quy định của Luật Báo chí 2016. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đối với những vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.

Hội Nhà báo tỉnh: Chỉ đạo các chi hội, liên chi hội tăng cường công tác theo dõi, quản lý hoạt động của Hội viên trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn Hội viên Hội nhà báo tuân thủ Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp hội viên vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, có hình thức lưu lại bằng chứng, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan (Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh...) để xử lý theo quy định.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện