Thời sự - Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát công tác quy hoạch

18:44, 14/01/2022
Chiều 14/1,  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức buổi làm việc với một số sở, ngành, đơn vị liên quan về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhìn chung, công tác xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, lập dự toán và lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, đúng quy định. Đến nay, Quy hoạch tỉnh đã cơ bản hoàn thiện, nội dung đảm bảo theo quy định, bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện lập quy hoạch.

Công tác quy hoạch tỉnh đã đảm bảo được tính liên kết, đồng bộ, thống nhất định hướng phát triển, đảm bảo mục tiêu phát triển cân đối, hiệu quả, bền vững giữa các ngành, lĩnh vực. Đáng chú ý, đã khắc phục được sự chồng chéo, xung đột, nâng cao sự gắn kết giữa chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư, góp phần tạo dựng cơ hội thu hút đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Ông Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phản ánh tiến độ, chất lượng liên quan đến các tích hợp quy hoạch của ngành.

Bên cạnh đó, những tồn tại cần khắc phục theo Luật Quy hoạch về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất nhiều nơi chưa đồng bộ; Chất lượng quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới chưa cao; Lập quy hoạch vùng của các huyện, thị còn kéo dài và thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch kinh tế- xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành, quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp và sớm có ý kiến ở diễn đàn Quốc hội./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện