Thời sự - Chính trị

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm hợp nhất một số chức danh

11:11, 27/07/2022
Sau thời gian thí điểm, Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức cấp tỉnh kiêm giám đốc sở nội vụ...

Yêu cầu này được nêu rõ trong thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký.

Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo kết luận 34.

Bên cạnh những kết quả bước đầu như nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị nhìn nhận việc thực hiện kết luận 34 còn một số hạn chế, vướng mắc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN.

Trong đó, một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương; một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương.

Cũng theo Bộ Chính trị, một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 18, Bộ Chính trị yêu cầu Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả căn cứ vào tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy sẽ chủ động quyết định thực hiện một số mô hình như hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Đồng thời với việc này, Bộ Chính trị cũng yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Mô hình thí điểm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND, UBND cấp huyện… cũng sẽ tạm dừng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị quán triệt với địa phương đã triển khai thí điểm các mô hình trên, ban thường vụ tỉnh, thành ủy chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện