Thời sự - Chính trị

Sẽ giải toả 209 ki ốt phía đông đường Bình Minh 

18:47, 28/07/2022
Đây là thời điểm vàng để Cửa Lò giải toả 209 ki ốt phía đông đường Bình Minh, tạo thành cuộc cách mạng, trả lại cho Thị xã một bờ biển đẹp là chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò bàn tại cuộc họp thường kỳ được tổ chức vào sáng 28/7.
Dãy ki ốt phải giải tỏa nhìn từ trên cao.

Nhằm thu hút đầu tư các cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch trên địa bàn thị xã, sau ngày 30/9 tới đây Cửa Lò sẽ tiến hành giải toả các ki ốt phía đông đường Bình Minh. Theo đó, thị xã sẽ tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân kinh doanh ki ốt, bãi đậu xe tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho thị xã thực hiện dự án. Triển khai thanh lý hợp đồng với các ki ốt. Tiến hành tháo dỡ, san ủi, vận chuyển toàn bộ rác thải và hoàn trả lại mặt bằng.

Dãy ki ốt từ ngoài nhìn vào.

Đối với đất ở: lập phương án tái định cư, bồi thường GPMB và thực hiện giải toả cùng với dự án mở rộng đường Bình Minh bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Đối với 04 khu đất của các tổ chức: lập phương án bồi thường; Đồng thời vận động và phối hợp với các đơn vị chủ sử dụng đất lập, thực hiện các thủ tục để di dời, bố trí cho các đơn vị về vị trí mới.

Toàn cảnh phiên họp BTV thị ủy Cửa Lò.

Tại cuộc họp, BTV thị ủy Cửa Lò kết luận sắp tới sẽ thành lập BCĐ của thị xã và tất cả các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Thị ủy phải cùng vào cuộc để cùng với cơ sở thực hiện kế hoạch giải toả. Khi dừng kinh doanh phải dừng đồng loạt và cùng một thời điểm để thực hiện tháo dỡ. Lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh di dời dịch vụ vào kinh doanh phía tây. Triển khai các thủ tục để phê duyệt và triển khai nhanh nhất có thể 02 khu ẩm thực ở Nghi Thu và Nghi Hoà…
 

Khắc Giang - Đàm Hiền - Duy Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện