Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Góp ý dự thảo Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

11:17, 10/09/2019
Sáng nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát chức năng nhiệm vụ; đồng thời cho ý kiến về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương như cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; việc quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đại diện công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về vấn đề phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan của chính quyền địa phương các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương, của HĐND, UBND các cấp. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định của pháp luật và việc thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu kết luận hội nghị.

Các nội dung đại biểu nêu được Đoàn Đại biểu Quốc hội hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới.
                                                                             

 Huy Cung – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm