Thời sự - Chính trị

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04 và Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20:20, 14/01/2022
Chiều 14/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04 và Đề án 07 của BTV Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Mục tiêu Nghị quyết 04 tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Nghị quyết đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cấp ủy cùng cấp làm việc, ban hành các văn bản định hướng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; 100% chính quyền các cấp có quy chế phối hợp, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Hàng năm, MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp tổ chức ít nhất 2 nội dung giám sát, 2 nội dung phản biện xã hội và thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên theo quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ, mỗi cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh xây dựng, triển khai từ 1-3 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn; đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan MTTQ và tổ chức chính trị xã hội….

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Với Đề án 07, mục tiêu đặt ra nhằm nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc trực tiếp nghe dân nói, nói cho dân dễ hiểu, làm cho dân tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Ngoài chỉ tiêu 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp hàng năm phải tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ với Nhân dân. Đề án cũng đặt ra 100% địa phương, đơn vị có vấn đề nổi cộm, bức xúc phải kịp thời tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Tất cả ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại được đưa vào kết luận để chỉ đạo xử lý, trình cấp có thẩm quyền và trên 90% ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng phải được giải quyết dứt điểm, đúng hạn định, được người dân hài lòng.

Đi kèm với Nghị quyết 04 và Đề án 07 đều phải có các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện