Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Giao ban công tác mặt trận cụm thi đua số 3

17:09, 12/11/2019
Chiều 12/11, tại Con Cuông đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua số 3 gồm 5 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở các huyện trong cụm thi đua đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân; Thường xuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người có uy tín trong việc tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong cụm, an sinh xã hội đảm bảo, quan tâm đến người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"... tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai, thực hiện; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân. Hệ thống tổ chức của Mặt trận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; nội dung và phương thức hoạt động có sự đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng; thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm