Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ ngành xây dựng

18:02, 19/08/2019
Chiều nay (19/8), đoàn kiểm tra số 9 do đồng chí đ/c Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại Sở Xây dựng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng dự buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành đề án “đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”; sở Xây dựng đã có các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể.  Từ năm 2016 đến năm 2018, sở đã xử lý trước thời hạn hơn 1.000 hồ sơ, đặc biệt 7 tháng đầu năm 2019 sở đã xử lý hơn 1.100 hồ sơ trước thời hạn.

Hoạt động của trung tâm giao dịch một cửa tại sở Xây dựng.
Hoạt động của trung tâm giao dịch một cửa tại sở Xây dựng.

 Đồng thời công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên trang thông tin điện tử của ngành và tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo sở Xây dựng báo  cáo kết quả thực hiện đề án tại buổi làm việc.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin cấp độ 3, độ 4 trong ngành chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ thủ công còn cao. Hình thức tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng về cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan chưa phong phú. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa cao. … Đặc biệt, sau hơn 3 năm triển khai đề án, Sở chưa đơn giản hóa được thủ tục hành chính nào.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo sở Xây dựng đã làm rõ thêm một số nội dung mà các đồng chí trong đoàn kiểm tra yêu cầu liên quan đến những tồn tại, hạn chế, trong triển khai đề án. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng.

Ghi nhận nỗ lực CCHC của ngành Xây dựng trong những năm qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị sở Xây dựng tiếp tục cải cách thể chế, ứng dựng công nghệ thông tin, cải cách bộ máy hành chính; tăng cường công tác CCHC, nâng cao năng lực xử lý hành chính bộ phận 1 cửa ….nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu mà đề án đã đề ra. Từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng…Góp phần xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ. 
Lê Hằng – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm