Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Trao giải cuộc thi tìm hiểu di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:57, 28/08/2019
Chiều 28/8, cơ quan huyện ủy Quỳ Hợp đã trao giải cuộc thi tìm hiểu Di chúc Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh cuộc thi.
Toàn cảnh cuộc thi.

Tham gia cuộc thi có 7 thí sinh đến từ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy và Trung tâm BDCT. Các thí sinh dự thi dưới hình thức thi thuyết trình, sau đó trả lời câu hỏi phụ do Ban giám khảo trực tiếp hỏi. Các thí sinh tham gia thi trình bày có quan điểm rõ ràng và dẫn chứng cụ thể, cách thức trình bày trôi chảy, sinh động, thuyết phục về Hoàn cảnh lịch sử trong nước, quốc tế và nguyện vọng cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đến sự ra đời của Di chúc, tập trung vào nhóm các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, về nhiệm vụ chăm lo đời sống cho nhân dân, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Về việc riêng của Người, công tác triển khai thực hiện Di chúc của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.

Thí sinh trình bày phần thi của mình.
Thí sinh trình bày phần thi của mình.

Việc thực hiện di chúc của của tịch Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết chuyên đề xây dựng, chính đốn Đảng, công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị...và việc thực hiện quy định, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, quy định ứng xử văn hóa của cán bộ cơ quan Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải cao tham gia cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi BTC trao 1 giải nhất cho thí sinh Thân Quang Ngọc chi bộ Ban tổ chức, giải nhì cho thí sinh Sầm Thị Thu Hà, chi bộ văn phòng và trao các giải 3, giải khuyến khích cho các thì sinh tham gia.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tự hào, kính yêu Bác, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.
Thanh Hợp
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm