TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Đoàn kết, thi đua xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ

10:29, 07/08/2020
Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020,  Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội.

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp

Phát biểu tại Đại  hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phát động phong trào thi đua yêu nước, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo cách mạng, là nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, là phương pháp giáo dục tổng hợp sinh động và có hiệu quả lớn của Đảng. 

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, "người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Với quê hương Nghệ An nghĩa trọng tình cao, Người từng căn dặn “Mong đồng bào tiếp tục thi đua và giúp nhau thi đua làm cho Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc”, “Mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện lời dạy của Người về thi đua ái quốc, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ toàn tỉnh đã hăng hái thi đua, không quản ngại hy sinh, gian khổ, có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. 

Các đại biểu dự Đại hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, thiết thực, có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Ngay trong những ngày này, nhiều cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh đã và đang căng mình nơi biên giới, tại các cơ sở y tế, điểm cách ly tập trung để cùng với Đảng, Chính phủ, các địa phương trong cả nước phòng chống dịch bệnh Codvid 19; Chung tay, nỗ lực duy trì, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp và tích cực chuẩn bị mọi mặt tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực chính trị tinh thần to lớn để đảng bộ và nhân dân các dân tộc Nghệ An vượt qua khó khăn, thách thức, phấn khởi, hăng say lao động, học tập, cống hiến, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường, mở rộng đối ngoại; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, nhiều kết quả cụ thể, đã được đồng chí Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tại Đại hội hôm nay.

Từ các phong trào thi đua của tỉnh, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Nhà nước, các cấp, ngành ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 8 tập thể, 7 cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập các mức hạng, 60 tập thể, 97 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động các mức hạng; có 2 Huân chương dũng cảm; 101 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 101 tập thể và 484 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 6 chiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng nghìn tập thể, cá nhân được cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh khen thưởng các hình thức.

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, điều kiện công tác khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm nổi bật là ý chí cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cụ thể trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, chiến đấu, có trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng.v.v…và đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm, lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến chưa kịp vinh danh, chưa có dịp về tham dự Đại hội hôm nay.

Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại tại, hạn chế trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, một số nội dung thi đua còn mang tính hình thức, thiếu liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng còn bất cập, ở một số đơn vị chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất còn thấp. Việc phát hiện, bồi dưỡng, và nhân rộng điển hình tiên tiến, có nơi chưa được chú trọng đứng mức.

Đoàn kết, thi đua xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cơ bản đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn tới nêu trong báo cáo trình Đại hội; Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trước những khó khăn, thách thức của tỉnh Nghệ An trong quá trình phát triển, nhất là thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước; Để biến các tiềm năng, thế mạnh cùng với việc tận dụng tốt thời cơ đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nội dung thảo luận tại Đại hội.

Thứ nhất, ngay sau Đại hội này, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đợt tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh về tinh thần, nội dung, kết quả của Đại hội hôm nay, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế tiến công mới trong bối cảnh mới, nhiệm vụ mới.   

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng; Luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người. Các phong trào thi đua phải được triển khai đồng đều, rộng khắp, có sức lan tỏa lớn, trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và thu hút đông đảo mọi người tham gia, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từ tỉnh đến huyện, đến thôn, bản. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua.

Mỗi phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể với từng đối tượng, từng ngành, từng giới, thể hiện sinh động, hài hòa lợi ích của người lao động, của tập thể, địa phương và lợi ích của xã hội; Khi phát động, tổ chức thực hiện phải có sơ kết, tổng kết đánh giá, tìm ra cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng.

Thi đua phải gắn với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, khen thưởng phải tạo động lực để thi đua. Đổi mới tổ chức thi đua phải đi đôi với đổi mới công tác khen thưởng; khen thưởng cần bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, mang tính nêu gương, giáo dục tốt và được dư luận đồng tình, ủng hộ, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

Thứ ba, Các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, nhất là việc quản lý, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giải quyết chế độ chính sách cho người có công.v.v…

Gắn phong trào thi đua với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 về xây dựng và chính đốn Đảng, cụ thể hóa bằng phong trào thi đua "Nghệ An làm theo lời Bác dặn", góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, do vâỵ phải quan tâm, chú trọng việc xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình; tập trung bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, để gợn đục, khơi trong, lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo dựng hình ảnh đẹp về quê hương, con người xứ Nghệ trong lòng bạn bè cả nước và quốc tế. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đây còn là phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chung rất sinh động và có sức thuyết phục lớn. Đó cũng là cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục” như lời Bác Hồ đã dạy.

Thứ năm, phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có nghiệp vụ, có khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát động, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tài năng, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị.

Phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua, phát huy ý chí cách mạng, dám thay đổi thời cuộc của tinh thần 90 năm Xô viết Anh hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý kêu gọi các cấp, các ngành, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm