Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sau khi sáp nhập giảm được 5 xã, huyện Hưng Nguyên chỉ còn 18 xã 

16:38, 30/08/2019
Chiều ngày 30/8, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 9 thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. 
Kỳ họp bất thường HĐND huyện Hưng Nguyên để thông qua đ án sáp nhập xã.

 Hưng Nguyên có 23 xã thị trấn, trong đó 7 xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về dân số và diện tích gồm xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hung Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh và Hưng Lam.Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Huyện Hưng Nguyên xây dựng phương án sáp nhập phải đưa thêm 3 xã liền kề gồm: Hưng Long, Hưng Xuân, Hưng Châu vào diện sáp nhập, đưa tổng số xã phải sáp nhập lên 10 xã để tăng các tiêu chí theo quy định. 

Sau khi sáp nhập giảm được 5 xã, huyện Hưng Nguyên chỉ còn 18 xã.

 Sau khi sáp nhập sẽ giảm được 5 xã, huyện Hưng Nguyên chỉ còn 18 xã. Theo đó xã Hưng Long sẽ sáp nhập với Hưng Xá thành xã Long Xá; Hưng Xuân sáp nhập với Hưng Lam thành xã Xuân Lam; Hưng Phú sáp nhập với Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; xã Hưng Nhân sáp nhập với Hưng Châu thành xã Châu Nhân; xã Hưng Tiến sáp nhập với Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa. 

Sau khi xây dựng đề án sáp nhập các xã đã tổ chức họp lấy ý kiến cử tri. Kết quả tỷ lệ cử tri tham gia ý kiến tại 10 xã đạt từ 95,4%-100%, tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án sáp nhập và tên gọi xã mới đạt từ 77,25%-99,47%. HĐND các xã sáp nhập đã họp và biểu quyết về phương án sáp nhập, tỷ lệ đại biểu đồng ý phương án sáp nhập đạt 100%. Tại kỳ họp, các đại biểu hội đồng nhân dân huyện đã bỏ phiếu thông qua đề án sáp nhập xã./.

 

Thanh Tâm

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm