Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lấy ý kiến đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”

11:22, 02/08/2019
Sáng nay (2/8), UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến vào đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2030”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Mục tiêu của việc ban hành đề án là nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không phát sinh, tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có hơn 180 xã, phường, thị trấn tình hình trật tự an toàn xã hội có mặt diễn biến phức tạp. Theo đó, Đề án đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 có 70% địa bàn thực hiện chuyển hóa có chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, trong đó 50% địa bàn chuyển hóa thành côn và đến cuối năm 2030 thì 100% địa bàn được lựa chọn thực hiện chuyển hóa thành công; không có địa bàn tái phức tạp trở lại sau chuyển hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội là một chủ trương, giải pháp đúng đắn của Chính phủ, Bộ công an trong phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Để đề án sớm được ban hành,  Đồng chí Lê Hồng Vinh giao Công an tỉnh – là cơ quan soạn thảo phối hợp với các sở ngành liên quan, tiếp thu  ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình UBND tỉnh thông qua đề án trong thời gian tới./.
Hữu Đức – Thành Trung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm