Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chuyên gia hiến kế định hướng tầm nhìn chiến lược phát triển Nghệ An trong 10 năm tới

11:40, 02/08/2019
Yêu cầu cách nhìn mới, đột phá mang tầm chiến lược từ việc đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong 10 năm qua, cho đến định hướng chiến lược phát triển trong 10 năm tới, có tầm nhìn đến 2045. Đây là yêu cầu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra cho lãnh đạo các Sở, ngành tại cuộc hội thảo sáng nay  (2/8) với chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Đặt mong muốn, khát vọng của tỉnh trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên khẳng định: Nghệ An phải thay đổi cách làm, cách tiếp cận để vượt lên chính mình. Nếu không bứt lên một cách khác thường, nhảy vọt về công nghệ Nghệ An sẽ đứng ngoài lề của sự phát triển. Cũng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, các yếu tố mà Nghệ An cần có là: một tầm nhìn chiến lược bám được với yêu cầu thời đại; Nghệ An phải đề xuất với Trung ương để tháo gỡ cho chính mình về những cơ chế, thể chế nào đang bị trói buộc.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên khẳng định: Nghệ An phải thay đổi cách làm, cách tiếp cận để vượt lên chính mình.

Đó là, Vinh nên phát triển thành một đô thị sáng tạo và thông minh, là thủ phủ của Bắc Trung bộ với đúng vai trò, chức năng địa chiến lược quốc gia mà trung ương đã trao.. Thành phố Vinh phát triển là kéo cả tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ chứ không riêng Nghệ An. Với các ngành chủ chốt như: dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ...phải được đánh giá lại theo quan điểm mới, hiện đại.

Một góc thành phố Vinh. (Tư liệu)
Một góc thành phố Vinh. (Tư liệu)

Trong đó, đất rộng, người đông, giàu khoáng sản chưa hẳn là thế mạnh mà cần chú trọng đến sức mạnh mềm, năng lực sáng tạo và thế mạnh liên kết. Đặc biệt, Nghệ An phải có chiến lược phát triển lực lượng doanh nghiệp, trong đó, đưa chiến lược KHCN là trục chiến lược phát triển kinh tế.

Đại diện lãnh đạo ngành giáo dục phát biểu tại hội thảo.
Đại diện lãnh đạo Sở y tế Nghệ An phát biểu tại hội thảo.

Từ những gợi mở của chuyên gia Trần Đình Thiên, lãnh đạo các Sở, ngành đã tham gia các ý tưởng cho chiến lược phát triển của tỉnh. Theo đó, Nghệ An phải nỗ lực thu hút một số doanh nghiệp có tầm dẫn dắt; mỗi khoảng thời gian chọn một mũi đột phá, không nên một lúc đầu tư dàn trải trong khi xuất phát điểm của tỉnh thấp. Nhiều ý kiến cũng đồng tình nên chọn phát triển nguồn nhân lực làm mũi đột phá đầu tiên và tập trung nâng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao các ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại diện các ngành; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các ý kiến hoàn thiện để trình cấp họp cao hơn. 

Để xây dựng cho quy hoạch, văn kiện phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  Quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới là ổn định, phát triển và có những điểm nhấn phát triển. Đồng chí cũng đã đánh giá cao các ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại diện các ngành; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện để trình cấp họp cao hơn. 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm