Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Di chúc của Bác là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng

11:20, 31/08/2019
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song bản Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc và quê hương Nghệ An, là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường của cách mạng nước ta. Thực hiện di nguyện của Bác, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

NTV trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” được tổ chức vào sáng nay (31/8).

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

"Cùng trong không khí kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta khắp nơi đang tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong dịp này, nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức mà hội thảo hôm nay của chúng ta là một trong những hoạt động nằm trong số này.

Đặc biệt hôm qua (30/8), chúng ta đã vô cùng xúc động khi được nghe diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” là hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa to lớn mang tính thời sự của 2 văn kiện quan trọng này.

Trên tinh thần đó để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng phát triển, có truyền thống hiếu học và lịch sử cách mạng.

 Thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trước khi từ biệt thế giới này, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một kiệt tác vô cùng quý giá, kết tinh trí tuệ, tình cảm, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, một người yêu nước vĩ đại, một nhà văn hóa kiệt xuất và một nhà tư tưởng lỗi lạc. Di chúc là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng ở tầm cương lĩnh, với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả, tinh thần nhân văn sâu sắc và là muôn vàn tình thương yêu mà Bác dành cho chúng ta.

Di chúc đã để lại cho chúng ta những lời dặn vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền phải đoàn kết, thật sự trong sạch vững mạnh; về thực hiện chính sách phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo phát triển, giáo dục con người; về bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng của đời sau, về tăng cường đoàn kết quốc tế...

Mang niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thắng lợi tất yếu của chính nghĩa và chân lý của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Di chúc còn là ước nguyện của Người về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp của cách mạng thế giới.

Cùng với Di chúc, ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Bức thư được coi là bản di chúc thiêng liêng mà Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Học và làm theo những lời căn dặn trong thư của Bác trước lúc đi xa, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An 50 năm qua đã luôn tâm niệm đây là lời chỉ dẫn quý báu, ước nguyện thiết tha, niềm tin tưởng lớn lao, tình cảm sâu đậm, nghĩa tình mà Người dành riêng cho quê hương.

Từ tình yêu bao la dành cho nhân dân, non sông, đất nước đến tình cảm sâu nặng dành cho quê hương, từ những chỉ dẫn về tư tưởng và đường lối cho cách mạng Việt Nam cho đến những công việc chung của toàn quốc và đến những điều cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ, quân và dân Nghệ An trong thư là sự cụ thể hóa Di chúc của Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Đó là việc Người nhắc nhở phải xây dựng Đảng bộ Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thường xuyên tự phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình, khiêm tốn lắng nghe, làm tốt hơn và tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa để khôi phục và phát triển mọi mặt kinh tế với những chỉ dẫn rất rõ ràng, thấu hiểu thực tiễn là phải cải tiến quản lý kinh tế và lề lối làm việc, sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, phân phối phải công bằng, hợp lý, đồng thời phải ra sức chăm lo, từng bước cải thiện mọi mặt của đời sống nhân dân từ miền núi cho đến miền biển.

Cuối thư, Bác đau đáu nỗi niềm rằng Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, trọng nghĩa tình, giàu chí khí, có đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân dân lao động cần cù nhưng vẫn còn nghèo, kinh tế tiến còn chậm. Bác tiếp theo dặn dò: “Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu, làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất cả nước và miền Bắc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song bản Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc và quê hương Nghệ An, là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường của cách mạng nước ta. Thực hiện di nguyện của Bác, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

50 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, vươn lên khắc phục mọi khó khăn để thực hiện di nguyện đối với quê hương của Người, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa..., góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ một tỉnh nghèo, Nghệ An đã vươn lên đến một nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá và nhanh trong cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ ngày càng tăng. Khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ, giáo dục - đào tạo và y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. An sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thích đáng, hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. An ninh trật tự được giữ vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng và trở thành phong trào thi đua sâu rộng.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ Nghệ An đã rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tổ chức thực hiện có hiệu quả những việc phải công khai để dân biết, dân bàn và nhân dân giám sát, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Cùng với cả nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ và nhân dân Nghệ An xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, triển khai tích cực và đem lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng con người văn hóa Nghệ An, đáp ứng yêu cầu mới, giữ gìn trật tự, ổn định xã hội.

Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đạt được là rất quan trọng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa đạt được mục tiêu Đại hội đề ra, công nghiệp - xây dựng gặp nhiều khó khăn, một số dự án triển khai còn chậm so với dự kiến. Sản xuất nông - lâm nghiệp ở nhiều khu vực vẫn còn manh mún, phân tán, hiệu quả chưa cao. Năng lực cạnh tranh một số sản phẩm, dịch vụ còn ở mức khiêm tốn. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là ở khu vực miền núi phía Tây.

Kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành, lĩnh vực chưa phát huy được lợi thế, tiềm năng của từng vùng. Trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số điểm nóng, bất ổn về mặt xã hội, nhiều bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn một số bất cập và hạn chế.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Thưa các đồng chí!

Nghệ An cần nỗ lực hơn nữa để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phấn đấu trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước yêu cầu đó, chúng ta phải ý thức được những lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và Bức thư cuối cùng của Người để lại cho Đảng bộ, quân và dân Nghệ An vẫn vẹn nguyên giá trị.

Thứ nhất là, cùng với nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng và hệ thống chính trị, cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ và đạo đức. Đây là nhân tố quyết định sự thành công về mọi mặt của tỉnh.

Tiếp tục vai trò xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị từ cơ sở, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi có điểm nóng, phức tạp. Cần tăng cường hơn nữa đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ trên tinh thần luôn thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác, phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng công tác cán bộ đã được Trung ương xác định là then chốt của nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên của Nghệ An phải luôn nêu gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển từ nhận thức đúng đắn sang những chuẩn mực và hành động cụ thể. Cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu, liên tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của mình như lời Bác dạy: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Thứ hai, tiếp tục phát triển kinh tế tỉnh nhanh và bền vững. Cùng với cả nước, tỉnh cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của đổi mới, sáng tạo, chủ động và tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt, cần tìm kiếm những động lực phát triển mới, phát huy nguồn lực truyền thống văn hóa, con người Nghệ An, khai thác tốt các lợi thế tiềm năng của tỉnh còn nhiều trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tăng cường khả năng kết nối về kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, kết nối vùng và liên vùng, xuyên biên giới. Phấn đấu xây dựng thành phố Vinh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc miền Trung.

Thứ ba, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phát triển, giáo dục con người, nhất là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Từ nhận thức rõ lời dạy của Bác, coi con người là công việc đầu tiên, nhân dân là trung tâm và xuất phát từ đặc thù của tỉnh. Với những vùng và những nơi còn có điều kiện khó khăn, càng phải chú ý thực hiện tốt chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo tốt cho cuộc sống của đồng bào nghèo, để mọi người được tham gia, mọi người được hưởng lợi, nhất là những người dân bị thiệt thòi được tham gia và hưởng lợi từ quá trình này.

Phát huy truyền thống sáng tạo, vượt khó, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí phấn đấu và tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trong giới trẻ của Nghệ An. Nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để Nghệ An tự hào là quê hương Bác, ngày càng có nhiều bông hoa đẹp, trở thành một vườn hoa đẹp trong rừng hoa mà cả dân tộc ta kính dâng lên Người.

Thưa các đồng chí!

Nghệ An tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quê hương của chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu, quê hương phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Cần phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc để xây dựng khát vọng, ý chí, tinh thần sáng tạo và nghị lực phát triển trong xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương hôm nay, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Chúc Đảng bộ, quân và dân Nghệ An lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí có những bước chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm