Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Huy động nguồn lực, xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp bản sắc, vùng miền

11:25, 06/08/2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu ngành Văn hóa cần tập trung huy động mọi nguồn lực, góp phần xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp bản sắc địa phương, vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Sáng nay (6/8), Tại Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU, ngày 14/2/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. 

Đại diện lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo sở Văn hóa - Thể thao phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05 và các ý kiến của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng: Nghị quyết số 05 của Tỉnh Ủy đi vào cuộc sống, Ngành văn hóa đã tích cực tham mưu xây dựng nhiều đề án, chính sách về phát triển văn hoá, con người Nghệ An. Nghị quyết đã được Sở Văn hóa và thể thao quyết liệt thực hiện đồng bộ, thu hút được sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trên toàn tỉnh. 

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Ngành Văn hóa và thể thao nói riêng, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nói chung cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy tinh thần dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa xứ Nghệ; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp bản sắc địa phương, vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, của công nhân tại các khu công nghiệp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu cần tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới tuyên truyền viên, báo cáo viên; kịp thời đưa thông tin về cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và rà roát kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 05 để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo mục tiêu đề ra; Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành văn hóa đáp ứng với yêu cầu và xu hướng phát triển..../. 
Hữu Đức – Duy Thanh   

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm