Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Diễn Châu

09:00, 09/08/2019
Chiều 8/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Diễn Châu.

Đoàn đã kiểm tra  việc thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược để phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và kết quả thực hiện  Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

Cán bộ xã Diễn Kỷ đi cơ sở trao đổi với dân. (Tư liệu)

Thực hiện 2 Nghị quyết trên, Diễn Châu đã xây dựng kế hoạch, đề án với 18 nhiệm vụ đối với hệ thống tổ chức Đảng, 11 nhiệm vụ cấp chính quyền, 5 nhiệm vụ đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. Cùng với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, BTV huyện ủy đã  đã điều động luân  chuyển 36 lượt cán bộ giữa các phòng ban. Diễn Châu đã giảm được 2 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, giảm được 6 đơn vị trường học, giảm được 120 tổ bộ môn ở các đơn vị sự nghiệp, thực hiện 1 văn phòng chung thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và chính quyền cấp xã, bố trí 22 chiến sỹ công an chính quy  về công tác tại 8 xã.... Đã đề xuất  phương án sáp nhập 3 xã Diễn Minh, Diễn Thắng, Diễn Bình. Diễn Châu đã được HĐND tỉnh ra quyết định sáp nhập khối xóm từ 449 xóm còn 297 xóm. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay giảm được 519 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khối xóm giảm được 529 người....

Mô hình liên kết trồng ớt cay cho thu nhập cao tại Diễn Phong. (Tư liệu)

 Tại đây, huyện Diễn Châu đã nên lên một số khó khăn, bất cập khi thực hiện 2 Nghị quyết như việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, Thị trấn sau sáp nhập sẽ dôi dư cần có cơ chế chính sách cụ thể, cách giải quyết đối với cấp phó bị thừa khi các phòng ban sáp nhập, việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã sau sáp nhập...

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao việc cụ thể hóa 2 Nghị quyết thành nhiều việc làm cụ thể, phù hợp với đặc điểm huyện Diễn Châu và bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Đảng bộ Diễn Châu cần rà soát, đánh giá cụ thể việc đã làm được để thúc đẩy hơn thực hiện NQ trong thời gian tới. Việc xây dựng đề án, kế hoạch phải nhất quán, cụ thể để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết và phù hợp nhất quán với chủ trương, chính sách khác tạo hiệu quả đồng bộ. 
Mai Giang 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm