Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

19:13, 08/08/2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động, việc Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng ban hành Quy chế phối hợp, sẽ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của mỗi bên.

Chiều nay (8/8), Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phối hợp thời gian qua và ký kết quy chế phối hợp thống nhất hành động giai đoạn 2019 – 2024. Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực tiễn công tác phối hợp thời gian qua giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được thể hiện trên nhiều nội dung, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng quy định của mỗi tổ chức. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào, nhiệm vụ  có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Mặt khác, việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời, cũng như theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể còn hạn chế… Hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể đang mang tính đơn lẻ, độc lập, chứ chưa có sự phối hợp, tạo sức mạnh chung trong lĩnh vực này.

Đ/c Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thảo luận nhiều vấn đề phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong khối, để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Theo đó, có 5 nhóm nội dung phối hợp, bao gồm phối hợp tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; về công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh thời gian qua. Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu, quả trong hoạt động, việc xây dựng ban hành Quy chế phối hợp, sẽ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của mỗi bên.

Ký kết quy chế phối hợp giữa UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý việc xây dựng quy chế cần phải rõ ràng chặt chẽ, cần thống nhất một khung chung phù hợp, có cơ chế hoạt động cụ thể. Phối hợp chặt chẽ thống nhất hành động sẽ tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.
Trần Lịch – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm